Marek Numerato

Posts Tagged ‘Google’

Ztracené příležitosti

In Podnikání, Stručně on Srpen 28, 2012 at 3:19 am

Nedávno jsem na blogu Xooglers.com četl příspěvek o meetingu, na kterém se Sergey Brin (jeden ze dvou zakladatelů Google) ptal zaměstnanců, co
si myslí, že je v Google největším firemním nákladem.

Jedna odpověď byla zdravotní pojištění, další výplaty, servery, daně, elektřina, …

„Ne“, řekl Sergey, „jsou to ztracené příležitosti.“

Vysvětlil, že největším nákladem jsou produkty, které nejsou spuštěny, obchody, které nejsou uzavřeny, a tyto ztracené příležitosti ohrožují úspěch firmy více než jakákoliv jiná položka v rozpočtu.

Úryvek z knížky Podnikání v USA od Johna Vanhary

V čem má u mne Google Plus zatím minus

In Web on Červenec 16, 2011 at 8:59 am

Na Google Plus jsem něco přes dva týdny a zatím tuto službu, která stále ještě není dotažená do konce, vnímám velice pozitivně. Přesto u této sociální sítě spatřuji několik nedostatků. Kroky, které je třeba na Google Plus v dohledné době dotáhnout, jsem shrnul do tří bodů:

Nezobrazovat vícekrát takové příspěvky, které sdílelo více uživatelů

Na Google Plus je celkem otravné, že pokud někdo z vašich kruhů zveřejní příspěvek, který se zalíbí i ostatním a ti se rozhodnou příspěvek sdílet, pak ve chvíli, kdy příspěvek nasdílí lidé z vašich kruhů, narazíte na příspěvek ve svém streamu hned několikrát. Ať je takový příspěvek sebezajímavější či sebevtipnější, myslím, že stačí, když je ve vašem streamu vypsán jednou. Na Twitteru se dá například nastavit, že pokud více vašich followings (zkrátka těch, které sledujete) „retweetuje“ jeden a ten samý příspěvek, ve vaší „timeline“ se vám zobrazí pouze jednou. Stejně tak u Facebooku, se u sdíleného příspěvku zobrazuje, že příspěvek sdíleli např. uživatelé X, Y, Z, a pokud se prohrabáváte příspěvky v chronologickém pořadí, nejste obtěžováni tím, že byste na příspěvek narazili vícekrát. Google tedy v tomto případě nemusí vymýšlet nic převratného, stačí se inspirovat u konkurentů.

Zkrátit příspěvky

Zvyklý z Twitteru, kde uživatel čte příspěvky v maximálním rozsahu 140 znaků a z Facebooku, kde mají příspěvky na zdi také omezený rozsah, mám celkem problém s tím, jak s dlouhými příspěvky nakládá služba Google Plus. Pokud uživatel napíše příspěvek v rozsahu novinářského sloupku, ve streamu zavadíte o celý příspěvek, což je mnohdy otravné a prodlužuje to čas, než se dostanete k příspěvku, který je v pořadí níže. Myslím, že Google by měl příspěvky zobrazovat jen do určitého počtu znaků. Kdo by si chtěl příspěvek přečíst celý, musel by kliknout na nápis „zobrazit více“. Nebo ještě lépe, Google by mohl umožnit editaci příspěvku a jeho rozdělení na úrovně – titulek/perex/příspěvek. Uživatele by to donutilo k zamyšlení, jak vlastně mají svůj příspěvek uspořádat, aby zaujal ostatní čtenáře. Chápu ale, že pokud je služba Google Plus určena masám, řada uživatelů by měla s editací příspěvku za takovýchto podmínek problém.

Otevřít účty pro firmy a zájmové skupiny

Do budoucna se údajně s něčím takovým počítá, osobně to však považuji za natolik důležité, že mi to nedá a téma „skupin a fanouškovských stránek“ netrpělivě zmíním už teď. Jde o něco, co na Google Plus postrádám a naopak to považuji za jednu z nejsilnějších stránek Facebooku. Troufám si říct, že moji pozornost si na Facebooku častěji získávají příspěvky od sledovaných „Facebook Pages“ (v mém případě většinou zaměřených na marketing, ekonomii, politiku nebo běh) než „přátel“. Také komentáře k těmto příspěvkům bývají většinou duchaplnější a zdá se mi, že uživatele po informační stránce více obohatí. Firemní účty na Facebooku jsou pak skvělým nástrojem komunikace mezi společností a jejími klienty. Pravda, málo firem však dokáže tento nástroj využívat obratně a dostatečně. Část uživatelů se přílivu firemních účtů na Google Plus brání, obávají se především zahlcení reklamou. Osobně bych se něčeho takového neobával, firemní účty, které nepochopí, že sociální sítě nejsou místem pro reklamní letáky, ale především pro komunikaci a posílení vazby s klientem, zkrátka nemusíme pouštět do svých kruhů. Doufám tedy, že po vzoru Facebooku dostanou firmy a zájmové skupiny na Google Plus svůj prostor.

29 krůčků ke kreativitě

In Marketing, Podnikání, Vzdělávání, Život on Červenec 14, 2011 at 1:40 pm

Uživatelé služby Google Plus se s videoanimací 29 WAYS TO STAY CREATIVE nejspíše již setkali (soudě podle toho, kolik lidí z „mých kruhů“ video nasdílelo). Všem čtenářům, kteří dosud neměli možnost toto inspirativní video zhlédnout, vřele doporučuji, aby mu věnovali svůj drahocenný čas. Ty necelé dvě minuty za to určitě stojí.

 

Jak vypadá práce pro Google

In Vzdělávání, Web on Únor 6, 2011 at 12:59 pm

Máte rádi netradiční pracovní prostředí? Podívejte se, jaké to je pracovat pro Google. Možná jste si kanceláře Googlu už dříve prohlédli na fotkách, teď máte možnost nahlédnout do prostor, kde se tvoří dějiny internetu 🙂 prostřednictvím videa.

Co o historii prozrazují knihy a Google?

In Web on Leden 21, 2011 at 2:29 pm

Digitalizace knih je jedním z ambiciózních projektů Googlu, který již přináší internetovým uživatelům první ovoce. To je ukryto ve službě, kterou redaktor Aktuálně.cz nazval celkem příznačně „Oko Googlu do dějin“.

Jde o aplikaci Books Ngram Viewer zobrazující výskyt různých hesel v knihách na časové ose. Graf vám například ukáže, jak se měnil výskyt slova „doctor“ v čase, a to po období až pět sloletí zpátky. Zaměřit se ale můžete třeba jen na vámi vybraný časový úsek (např. 1935-1960). Aplikace umožňuje zanést do grafu více hesel najednou. Pozorovat tak můžete kupříkladu pomyslný souboj výskytu slov „war“ a „peace“.

Aplikace údajně pracuje až s 500 milardy hesel. Vyhledávání je v tuto chvíli omezeno zhruba pro deset jazyků. Jak asi tušíte, čeština mezi nimi není. Čísla v grafu pochopitelně nelze brát se stoprocentní důvěryhodností, ale určité trendy se díky aplikaci Googlu dají vysledovat. Myslím, že by mohlo jít o užitečnou pomůcku například pro učitele dějepisu. Ti by mohli s aplikací pracovat tak, že si vyhledají určité heslo a následně vyzvou své žáky k diskusi nad tím, proč je největší výskyt u hesla „nuclear“ zaznamenán zrovna pro rok 1985 apod.

Ngram

Zdroj:

Aktuálně.cz – Oko Googlu do dějin: Najděte v knihách 500 miliard slov

Books Ngram Viewer