Marek Numerato

Archive for Leden, 2012|Monthly archive page

Lidský mozek – katapult, telegraf nebo počítač?

In Stručně on Leden 11, 2012 at 10:19 pm

„Protože mozku moc nerozumíme, jsme neustále v pokušení používat pro vysvětlení jeho chování jakožto modely moderní technologie. Když jsem byl malý, tak se říkalo, že mozek je jako telefonní ústředna. („Co jiného by to tak mohlo být?“) Pobavilo mne, když jsem se dozvěděl, že Sherrington, onen britský neurolog, mozek přirovnával k telegrafnímu systému. Freud mozek často přirovnával k systémům hydraulickým a elektromagnetickým. Leibniz jej přirovnával k mlýnu, a slyšel jsem, že staří Řekové si představovali, že funguje jako katapult. V současnosti je metaforou digitální počítač.“

Autorem citátu je John R. Searle, narazil jsem na něj v Kawasakiho Okouzlení